Dostupnost dostupno
Željena količina
Količina
Volumen
Akcijska cijena

EUR - %


Sukladno čl. 22 Zakona o PDV-u Izdavatelj računa nije obveznik plačanja PDV-a.